Kategori: Generalforsamlinger og bestyrelsesmøder

 • Generalforsamling 2021

  Der blev afholdt Generalforsamling uden mulighed for fremmøde på grund af Corona-restriktionerne. Referat af generalforsamlingen.

 • Besøg hos Scanmetals A/S og generalforsamling

  Besøg hos Scanmetals A/S og generalforsamling

  Tirsdag den 22. februar 2022, kl. 19-21 hos Scanmetals A/S Der blev afholdt arrangement hos Scanmetals A/S i Kirke Stillinge – scanmetals.dk – på Skibbækparken 7-11, 4200 Slagelse. Viksomhedsejer Ejvind Pedersen var vært for en rundvisning samt lidt efterfølgende mad og drikke. Vi hørte bl.a. om Scanmetals udvidelse i udlandet samt planer for fremtiden. Arrangementet startede med…

 • Generalforsamling 2020

  Der blev afholdt Generalforsamling uden mulighed for fremmøde på grund af Corona-restriktionerne. Referat af generalforsamlingen 2020

 • Besøg hos Kildemosen Smedie og Maskinfabrik samt generalforsamling

  Besøg hos Kildemosen Smedie og Maskinfabrik samt generalforsamling

  Arrangementet blev afholdt hos Kildemosen Smedie og Maskinfabrik, Kildemosen 1, Kelstrup, 4200 Slagelse. Se eventuelt mere om virksomheden her: www.kism.dk. Virksomhedsejer Helge Dige Olsen fortalte om virksomheden og viste rundt. Herefter fortalte Anne Mette Christiansen, som er LAG projektkoordinater, om LAG-ordningen og muligheder for at søge LAG-midler til projekter. Til sidst blev der tid til at…

 • Besøg på Trelleborg Museum og genralforsamling

  Besøg på Trelleborg Museum og genralforsamling

  Denne gang var vi på Vikingeborgen, Trelleborg Museum, hvor Anne-Christine, overinspektør på museet, fortalte om drift af museet og om stedet generelt. Vi fik også en guidet rundtur på borgkonstruktionen. Vi netværkede derefter i Museets café med mad fra Bedstes Hus. Før arrangementet gik i gang blev der afholdt generalforsamling i netværket. Generalforsamling_referat_2018

 • Generalforsamling 2017

  Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Landsbyernes Erhvervsnetværk kl. 19.00 i HUSET, Bildsøvej 74C, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse. Dagsorden var efter vedtægterne. Bestyrelsen er herefter: Lars Emde Poulsen (formand), Susanne H. Andersen (næstformand), Karin Juel (kasserer), Helge Dige Olsen og Knud Erik Holst Olesen. Suppleant er Per Egekjær. Referat fra Ordinær Generalforsamling i Landsbyernes Erhvervsnetværk…

 • Stiftende generalforsamling

  Der blev afholdt stiftende generalforsamling i lokaler hos Scanmetals A/S og på denne dato blev Landsbyernes Erhvervsnetværk stiftet. Netværket er for personer tilknyttet virksomheder i de tre sogne: Hejninge, Havrebjerg og Stillinge. Netværket er stiftet for at virksomhederne kan få større mulighed for at kende og hjælpe hinanden, udveksle erfaringer og deltage i både faglige…