Besøg hos Scanmetals A/S og generalforsamling

ScanMetals2021_1px2400x1559

Tirsdag den 22. februar 2022, kl. 19-21 hos Scanmetals A/S
Der blev afholdt arrangement hos Scanmetals A/S i Kirke Stillinge – scanmetals.dk – på Skibbækparken 7-11, 4200 Slagelse. Viksomhedsejer Ejvind Pedersen var vært for en rundvisning samt lidt efterfølgende mad og drikke. Vi hørte bl.a. om Scanmetals udvidelse i udlandet samt planer for fremtiden.

Arrangementet startede med afholdelse af årets generalforsamling. Se referat af generalforsamling