Dag: 22. februar 2021

  • Besøg hos Scanmetals A/S og generalforsamling

    Besøg hos Scanmetals A/S og generalforsamling

    Tirsdag den 22. februar 2022, kl. 19-21 hos Scanmetals A/S Der blev afholdt arrangement hos Scanmetals A/S i Kirke Stillinge – scanmetals.dk – på Skibbækparken 7-11, 4200 Slagelse. Viksomhedsejer Ejvind Pedersen var vært for en rundvisning samt lidt efterfølgende mad og drikke. Vi hørte bl.a. om Scanmetals udvidelse i udlandet samt planer for fremtiden. Arrangementet startede med…