Om foreningen

Der blev ved stiftende generalforsamling d. 27. april 2016 stiftet et erhvervsnetværk for de tre sogne: Hejninge, Havrebjerg og Stillinge.

Navnet blev Landsbyernes Erhvervsnetværk, og på dagen blev der indmeldt 25 virksomheder i netværket.

Formålet med netværket er at virke som tværpolitisk bindeled mellem det lokale erhvervsliv, herunder turismeerhvervet samt detailhandel, og offentlige myndigheder i netværkets virkeområde, samt at deltage i erhvervsfremmende aktiviteter herunder kurser og lignende.

Netværkets formål er tillige på medlemmernes vegne at være en fællesorganisation, der har ret til at udtale sig i ethvert anliggende, der vedrører erhvervslivet, herunder oprettelse af nye erhvervsvirksomheder og erhvervsområder, forskønnelse og markedsføring af lokalområdet, anlæg af veje, stier og øvrige infrastruktur m.v. samt at medvirke til vækst og udvikling i netværkets virkeområde, og gerne i samarbejde med lokalområdets øvrige foreninger og institutioner.

Det er samtidig vigtigt, at netværket får spredt kendskabet til de forskellige virksomheder der findes i området – ikke bare til andre i netværket og lokalområdet, men også i regionen samt til turister og andre potentielle kunder og samarbejdspartnere.

Det er muligt at blive medlem af netværket såfremt man driver virksomhed i et af de tre sogne (man har et CVR-nummer), uagtet at man ikke selv bor i et af de tre sogne. Der kan dog kun være et stemmeberettiget medlem pr. virksomhed. Man kan blive medlem af netværket som virksomhedsrepræsentant, uden stemmeret, f.eks. for ansatte eller medejere af virksomheden, hvis man ønsker flere medlemmer fra samme virksomhed.

Tidligere erhvervsaktive (som ikke længere har et CVR-nummer) kan også deltage som passive medlemmer uden stemmeret. Medlemskontingent er kr. 500,00 pr. stemmeberettiget medlem og kr. 300,00 som virksomhedsrepræsentant eller passivt medlem uden stemmeret. Indmeldelse i Landsbyernes Erhvervsnetværk kan ske til landsbyerneserhverv@gmail.com. Ved indmeldelse skal der angives virksomhedsnavn, CVR-nr. på virksomhed samt personnavn.

Vedtægterne for foreningen kan læses her.

Referat fra stiftende generalforsamling kan læses her.