header image

 

Referat fra stiftende generalforsamling onsdag d. 27. april 2016

Kl. 18.00
Velkomst ved Direktør for Scanmetals, Ejvind Pedersen.
Ejvind fortalte kort om virksomhedens etablering i lokalområdet, og kommende tiltag som f.eks. åbent-hus-arrangement til efteråret samt inviterede Erhvervsnetværket til en rundvisning, i fald dette var af interesse for medlemmerne.

Kl. 18.15 Middag – Scanmetals var vært ved Mørbradgryde fra Skipperkroen.

Kl. 18.45
En kort præsentation af de enkelte mødedeltagere.

Kl. 19.00
Stiftende Generalforsamling i ”Landsbyernes Erhvervsnetværk” ved Advokat Lars Emde Poulsen.

 1. Valg af dirigent
  Lars Emde foreslog Lars Schou, der blev valgt uden modkandidat.
 2. Valg af referent
  Lars Emde foreslog Lars Schou, der blev valgt uden modkandidat.
 3. Redegørelse for baggrunden for netværkets stiftelse
  Lars Emde fortalte om det indledende møde i maj sidste år, hvor Slagelse Erhvervscenter var medarrangør, og hvor der var masser af god energi og konstruktive input. Disse input skulle viderebearbejdes af Erhvervscenteret, og endnu et møde blev aftalt i efteråret 2015. Såvel bearbejdning af input som efterårsmødet løb dog ud i sandet p.g.a. Erhvervscenterets manglende engagement.
  Erhvervscenteret har efterfølgende givet tilsagn om drift af Landsbyernes Erhvervsnetværk i det første år, et tilsagn der senere er trukket tilbage af resursemæssige årsager.
  Et par lokale ildsjæle synes dog ikke engagementet og energien fra det første møde skulle gå til spilde, og har derfor taget initiativ til udarbejdelse af et forslag til vedtægter og denne stiftende generalforsamling, i håb om dannelsen af et egentligt, formelt netværk mellem de lokale erhvervsdrivende.
 4. Forslag til vedtægter Lars Emde gennemgiv initiativgruppens forslag til vedtægter, der med enkelte justeringer blev enstemmigt vedtaget af de 26 fremmødte. Gældende vedtægter og deltagerliste vedhæftes nærværende referat.
 5. Forslag til budget og kontingent Efter lidt debat og input fra forsamlingen, foreslog dirigenten et kontingent på f.eks. 500,- kr. for hver medlemsvirksomhed, altså for det stemmeberettigede medlemskab, og et kontingent på f.eks. 300,- kr. for efterfølgende medlemmer fra samme virksomhed, altså medlem uden stemmeret. Bestyrelsen vil på førstkommende møde træffe beslutning herom.
 6. Valg af bestyrelse
  Karin Juul – Registreret Revisor,
  Peter Green Lauridsen – PGL Finans,
  Helge Dige Olsen – Kildemosen Smedie,
  Lars Emde Poulsen – Advodan og
  Lars Schou – Hejninge-Stillinge Lokalråd stillede op,
  og blev alle valgt enstemmigt. Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende møde.
 7. Valg af suppleanter til bestyrelse
  Susanne Andersen – Dybkærgaard Gårdbutik og
  Poul Nørmark – Æblegården Søbo stillede op,
  og blev valgt enstemmigt.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Britta Christiansen – C. Centrum Sportspræmier og gravering, blev valgt til revisor, og Knud Hansen – Hejninge Møllegaard, blev valgt til revisorsuppleant.
 9. Eventuelt