Besøg hos Kildemosen Smedie og Maskinfabrik samt generalforsamling

Helge Dige2

Arrangementet blev afholdt hos Kildemosen Smedie og Maskinfabrik, Kildemosen 1, Kelstrup, 4200 Slagelse. Se eventuelt mere om virksomheden her: www.kism.dk. Virksomhedsejer Helge Dige Olsen fortalte om virksomheden og viste rundt. Herefter fortalte Anne Mette Christiansen, som er LAG projektkoordinater, om LAG-ordningen og muligheder for at søge LAG-midler til projekter. Til sidst blev der tid til at netværke. Der blev serveret lidt mad fra Lyngegryden – www.lyngegryden.dk. – og lidt at drikke.
Inden arrangementet blev påbegyndt, blev der afholdt ordinær generalforsamling.

Referat af generalforsamling i Landsbyernes Erhvervsnetværk 2019