Dag: 24. marts 2019

  • Besøg hos Kildemosen Smedie og Maskinfabrik samt generalforsamling

    Besøg hos Kildemosen Smedie og Maskinfabrik samt generalforsamling

    Arrangementet blev afholdt hos Kildemosen Smedie og Maskinfabrik, Kildemosen 1, Kelstrup, 4200 Slagelse. Se eventuelt mere om virksomheden her: www.kism.dk. Virksomhedsejer Helge Dige Olsen fortalte om virksomheden og viste rundt. Herefter fortalte Anne Mette Christiansen, som er LAG projektkoordinater, om LAG-ordningen og muligheder for at søge LAG-midler til projekter. Til sidst blev der tid til at…