Generalforsamling 2017

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Landsbyernes Erhvervsnetværk kl. 19.00 i HUSET, Bildsøvej 74C, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse. Dagsorden var efter vedtægterne.
Bestyrelsen er herefter: Lars Emde Poulsen (formand), Susanne H. Andersen (næstformand), Karin Juel (kasserer), Helge Dige Olsen og Knud Erik Holst Olesen. Suppleant er Per Egekjær.

Referat fra Ordinær Generalforsamling i Landsbyernes Erhvervsnetværk d. 19 april 2017