Dag: 19. april 2017

  • Generalforsamling 2017

    Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Landsbyernes Erhvervsnetværk kl. 19.00 i HUSET, Bildsøvej 74C, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse. Dagsorden var efter vedtægterne. Bestyrelsen er herefter: Lars Emde Poulsen (formand), Susanne H. Andersen (næstformand), Karin Juel (kasserer), Helge Dige Olsen og Knud Erik Holst Olesen. Suppleant er Per Egekjær. Referat fra Ordinær Generalforsamling i Landsbyernes Erhvervsnetværk…