Dag: 18. april 2018

  • Besøg på Trelleborg Museum og genralforsamling

    Besøg på Trelleborg Museum og genralforsamling

    Denne gang var vi på Vikingeborgen, Trelleborg Museum, hvor Anne-Christine, overinspektør på museet, fortalte om drift af museet og om stedet generelt. Vi fik også en guidet rundtur på borgkonstruktionen. Vi netværkede derefter i Museets café med mad fra Bedstes Hus. Før arrangementet gik i gang blev der afholdt generalforsamling i netværket. Generalforsamling_referat_2018