Dag: 14. juni 2017

  • Netværksmøde i HUSET i Kr. Stillinge

    Netværksmøde i HUSET i Kr. Stillinge

    Onsdag d. 14. juni 2017 Der blev afholdt netværksmøde i HUSET i Kr. Stillinge. Programmet indeholdt indlæg fra Michelle Hasselbalch Pedersen, SDU og Helge Dige Olsen, Kildemosen Smedie, om studerende som arbejdskraft samt indlæg fra Michael Andersen, Tøvestensgården, om praktisk erfaring med flygtninge som ansat. Der blev samtidig serveret mad fra Skjoldholm Dinner. Til dette…