Dag: 17. august 2016

  • Virksomhedsbesøg hos Scanmetals A/S

    Virksomhedsbesøg hos Scanmetals A/S

    Virksomhedsbesøg hos den lokale virksomhed Scanmetals A/S, Skibbækparken 7-11 i Kr. Stillinge, onsdag den 17. august 2016, kl. 19.00. Arrangementet indeholdt rundvisning i virksomheden, hvorefter direktør Ejvind Pedersen fortalte om virksomhedens historie og udvikling. Herefter var der afslutning i kantinen, hvor der var mad og mulighed for at netværke.