header image

VIRKSOMHEDSBESØG OG ARRANGEMENTER

Arrangementer er som udgangspunkt udelukkende for medlemmer af Landsbyernes Erhvervsnetværk. Som medlem optages alle erhvervsdrivende med virksomhed eller bopæl i Havrebjerg, Hejninge eller Stillinge sogne. Send en mail for yderligere informationer, indmeldelse i foreningen eller tilmelding til arrangementet på landsbyerneserhverv@gmail.com.


Onsdag den 24. april 2019, kl.19-21 hos Kildemosen Smedie og Maskinfabrik
Arrangementet blev afholdt hos Kildemosen Smedie og Maskinfabrik, Kildemosen 1, Kelstrup, 4200 Slagelse. Se eventuelt mere om virksomheden her: www.kism.dk. Virksomhedsejer Helge Dige Olsen fortalte om virksomheden og viste rundt. Herefter fortalte Anne Mette Christiansen, som er LAG projektkoordinater, om LAG-ordningen og muligheder for at søge LAG-midler til projekter. Til sidst blev der tid til at netværke. Der blev serveret lidt mad fra Lyngegryden - www.lyngegryden.dk. - og lidt at drikke.
Inden arrangementet blev påbegyndt, blev der afholdt ordinær generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen.

Helge Dige
Helge Dige
Helge Dige

Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19-21 i Stillinge Forsamlingshus
Dette arrangement blev afholdt i Stillinge Forsamlingshus, hvor foredragsholder og forfatter mm. Mads Christensen var indlægsholder. Han talte i lidt over 1 time om kundeforståelse på en meget underholdende måde. Vi fik også en kort introduktion til lokale vine fra Næsby Strand Vinlaug og lidt godt at spise og drikke.

MadsChristensen
LarsEmde

Onsdag den 19. september 2018 kl. 19-21
Dette arrangement blev afholdt hos Bo Grønt Havecenter på Disagervej i Øster Stillinge.
Den tidligere ejer Finn Møller fortalte om sin karriere og om havecenterets historie. Nuværende ejer Line Møller fortalte lidt om havecenterets nuværende position samt om generationsskiftet, som havecenteret har været igennem. Vi fik endvidere en rundvisning i lokalerne.
Vi fik sandwiches fra Skjoldholm Dinner i Havrebjerg og drikkevarer fra Dybkærgaard Gårdbutik ved Næsby Strand. Mens vi spiste fik vi også tid til at netværke med hinanden.

Bo Grønt Øster Stillinge
Bo Grønt Øster Stillinge

Onsdag den 18. april 2018
Denne gang var vi på Vikingeborgen, Trelleborg Museum, hvor Anne-Christine, overinspektør på museet, fortalte om drift af museet og om stedet generelt. Vi fik også en guidet rundtur på borgkonstruktionen. Vi netværkede derefter i Museets café med mad fra Bedstes Hus.
Før arrangementet gik i gang blev der afholdt generalforsamling i netværket.

Referat af generalforsamlingen 2018.

Trelleborg Museum
Trelleborg Museum
Trelleborg Museum

Onsdag den 31. januar 2018 kl. 19-21
Arrangementet blev afholdt hos Dagli'Brugsen, Stillingevej 45, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse, hvor brugsuddeler Henning Clausen præsenterede virksomheden og fortalte sin historie, herunder hvordan det er at drive brugs i en "landsby". Derudover fik vi tid til at netværke med hinanden. Dagli'Brugsen gav drikkevarer, og vi fik leveret lagkage og nøddehorn fra Stillinge Forsamlingshus.

Brugsuddeler Henning

Onsdag d. 25. oktober 2017 kl. 19-21
Arrangementet blev afholdt hos St. Galla, Strandvejen 119, Hejninge, 4200 Slagelse. Se evt. deres hjemmeside her: http://stgalla.dk.
Kasper Møgelvang, som er stifter og direktør i "orangeelevator.com", holdt foredrag om markedsføring, hvor han bl.a. kommenterede på indholdet af medlemmernes hjemmesider.
"Manden og Konen" v/Esben og Galina serverede mad til medlemmerne, og glaskunstner Branka Lugonja præsenterede herefter sin virksomhed "St. Galla" .Onsdag d. 14. juni 2017
Der blev afholdt netværksmøde i HUSET i Kr. Stillinge. Programmet indeholdt indlæg fra Michelle Hasselbalch Pedersen, SDU og Helge Dige Olsen, Kildemosen Smedie, om studerende som arbejdskraft samt indlæg fra Michael Andersen, Tøvestensgården, om praktisk erfaring med flygtninge som ansat. Der blev samtidig serveret mad fra Skjoldholm Dinner. Til dette arrangement var det muligt at medtage gæster.

Billig arbejdskraft

Onsdag d. 19. april 2017
Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Landsbyernes Erhvervsnetværk kl. 19.00 i HUSET, Bildsøvej 74C, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse. Dagsorden var efter vedtægterne.
Bestyrelsen er herefter: Lars Emde Poulsen (formand), Susanne H. Andersen (næstformand), Karin Juel (kasserer), Helge Dige Olsen og Knud Erik Holst Olesen. Suppleant er Per Egekjær.

Referat af generalforsamlingen.


Torsdag d. 9. februar 2017
Virksomhedsbesøg hos den lokale virksomhed HJ Huse, Bildsøvej 106 i Kelstrup, torsdag d. 9. februar 2017, kl. 19.00-21.00.
Arrangementet indeholdt rundvisning i virksomheden, hvorefter Direktør John M. Jensen fortalte om virksomhedens historie, virke og ikke mindst fremtidsvisioner. Herefter var der mulighed for at netværke samt dele erfaringer og viden.

Hj-Huse-John-Jensen


Onsdag den 17. august 2016
Virksomhedsbesøg hos den lokale virksomhed Scanmetals A/S, Skibbækparken 7-11 i Kr. Stillinge, onsdag den 17. august 2016, kl. 19.00.
Arrangementet indeholdt rundvisning i virksomheden, hvorefter direktør Ejvind Pedersen fortalte om virksomhedens historie og udvikling. Herefter var der afslutning i kantinen, hvor der var mad og mulighed for at netværke.

Scanmetals


27. april 2016
Der blev afholdt stiftende generalforsamling i lokaler hos Scanmetals A/S og på denne dato blev Landsbyernes Erhvervsnetværk stiftet. Netværket er for personer tilknyttet virksomheder i de tre sogne: Hejninge, Havrebjerg og Stillinge.
Netværket er stiftet for at virksomhederne kan få større mulighed for at kende og hjælpe hinanden, udveksle erfaringer og deltage i både faglige og sociale arrangementer.